Banner Nhuon Quyen Thuong Hieu Meat And Meet 1920 850 Vn
Banner Nhuon Quyen Thuong Hieu Meat And Meet 800x1415 010922

Chiến lược thành công của MEAT & MEET

Dựa trên hệ thống vận hành và kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình
vận hành MEAT & MEET trong nhiều năm kể từ tháng 3/2017.
MEAT & MEET không phải là món ăn xu hướng một thời mà đã và
đang tạo nên vị thế độc tôn trên thị trường nhà hàng BBQ Việt Nam.

Dựa trên hệ thống vận hành và kinh nghiệm được tích lũy qua quá trình vận hành MEAT & MEET trong nhiều năm kể từ tháng 3/2017.
MEAT & MEET không phải là món ăn xu hướng một thời mà đã và đang tạo nên vị thế độc tôn trên thị trường nhà hàng BBQ Việt Nam.

ĐIỂM 1. Thương hiệu BUFFET BBQ Hàn Quốc chính gốc

HIGH QUALITY, LOW PRICE
Có nhiều đối thủ cạnh tranh với thương hiệu cao cấp MEAT & MEET BUFFET,
tuy dễ bắt chước nhưng khó thành công.
Lý do là vì không có thông tin và dữ liệu chính xác của thị trường BUFFET
mà chỉ nhìn bề ngoài và làm theo.
MEAT & MEET từ chối so sánh với các nhà hàng mang tính mô phỏng khác.

HIGH QUALITY, LOW PRICE
Có nhiều đối thủ cạnh tranh với thương hiệu cao cấp MEAT & MEET BUFFET, tuy dễ bắt chước nhưng khó thành công.
Lý do là vì không có thông tin và dữ liệu chính xác của thị trường BUFFET mà chỉ nhìn bề ngoài và làm theo.
MEAT & MEET từ chối so sánh với các nhà hàng mang tính mô phỏng khác.

ĐIỂM 2. Kinh nghiệm được truyền tải

Chúng tôi lưu trữ bí quyết và kinh nghiệm phong phú.
Dựa trên kinh nghiệm tích lũy được từ việc vận hành năm (5) nhà hàng
được quản lý trực tiếp trong nhiều năm, chúng tôi đã tạo ra một sổ tay đào tạo nhân viên
để các bên nhận nhượng quyền có thể dễ dàng và nhanh chóng giải quyết
các vấn đề khác nhau có thể phát sinh trong lĩnh vực này.

Chúng tôi lưu trữ bí quyết và kinh nghiệm phong phú.
Dựa trên kinh nghiệm tích lũy được từ việc vận hành năm (5) nhà hàng được quản lý trực tiếp trong nhiều năm, chúng tôi đã tạo ra một sổ tay đào tạo nhân viên để các bên nhận nhượng quyền có thể dễ dàng và nhanh chóng giải quyết các vấn đề khác nhau có thể phát sinh trong lĩnh vực này.

ĐiỂM 3. Kinh nghiệm kiểm chứng cửa hàng

Chúng tôi có bí quyết vận hành các nhà hàng tại 5 khu vực trọng điểm tại.
Thành phố Hồ Chí Minh và đang nghiên cứu, phân tích toàn bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Bằng cách phân tích tiềm năng phát triển và lợi nhuận đầu tư của vị trí cửa hàng sơ bộ,
chúng tôi giúp chủ cửa hàng tương lai có cách nhìn rộng hơn trước khi đưa ra quyết định.

Chúng tôi có bí quyết vận hành các nhà hàng tại 5 khu vực trọng điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và đang nghiên cứu, phân tích toàn bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
Bằng cách phân tích tiềm năng phát triển và lợi nhuận đầu tư của vị trí cửa hàng sơ bộ, chúng tôi giúp chủ cửa hàng tương lai có cách nhìn rộng hơn trước khi đưa ra quyết định.

Yêu cầu tư vấn nhượng quyền